thedreamlifeofbalsosnell.org
A.H.J. Dautzenberg: hemelbestormer en vuurmeester van de Nederlandse letteren.
Op 5 jaar tijd schreef Tilburgs glorie Anton Dautzenberg maar liefst 10 boeken samen, stuk voor stuk kwieke getuigen van zijn literaire flair en niet aflatend engagement. Wie zijn werk niet kent, …