thedivinelife.blog
Univerzalni kvantni računar
Mi živimo u holografskoj projekciji kvantnog računara neizmjerne moći koja ima više slojeva, pri programiranju korišten je matematički jezik i brojevi od 0 do 9. Trodimenzionalna stvarnost je ispro…