thedailycavalier.wordpress.com
Keatingtons bäska doppar, N:o 1
Numera skola ju alla ha’ sin egen YouTube-kanal, så hvarföre icke också jag? Här är N:o 1 af Keatingtons bäska droppar. Gutår! EN LITEN SUPVISA,enkannerligen till kleptokraten Magda och till …