thechinlandpost.info
မတူပီ-ပလက္၀လမ္း ေဆာက္လုပ္ေနဆဲ အက္ကြဲမူမ်ားရွိေန၍ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွွ ကြင္းဆင္းေစလုိ
The Chinland Post| 2019 February 9| ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ႏုိဝင္ဘာလမွ စတင္ျပဳလုပ္သည့္ မတူပီအတြင္း စမ္းသပ္မူတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးမွ တဆင့္ ယုံဖူးကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူသည့္ ပလက္ဝလမ္း မတူပီမွ (၅)မုိင္အထိ ကြန္ကရက္လမ္…