the001percent.wordpress.com
Най-влиятелният учен, за когото може би никога не сте чували
Източник на оригиналния текст Вгледайте се в автопортрета на Александър фон Хумболт от 1814 г. и ще надникнете в очите на човек, който се е стремил да види и разбере всичко. В този момент от живота…