the001percent.wordpress.com
Среща с бездомник и параграф 22
Умението да общуваме, да четем хората и често да им казваме онова, което предварително желаят да чуят, това се брои за интелигентност. Обратното се брои за лудост. В повечето случаи, тоест нормално…