the-nielsen-chronicle.com
Innsiktsfulle presseartikler fra Lotusphere 2011
Det norske IT-mediet digi.no er til stede på Lotusphere 2011. De siste dagene har deres journalist Eirik Rossen bragt en rekke seriøse og innsiktsfulle artikler fra det gigantiske evenementet. Her …