the-nielsen-chronicle.com
Raskere oppstart med Notes 8.5.2
Mange venter på Lotus Notes 8.5.2 som er planlagt lansert i tredje kvartal i år. Paul Mooney er en av betatesterne av den nye versjonen. Han har gjort noen interessante sammenligninger av hvor lang…