thatnovelcorner.com
Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura no Shounen ga Joban no Machi de Kurasu Youna Monogatari - That Novel Corner
LN information (.epub) Genre: Adventure, Fantasy Volume 01 or (M) Next volume est. TBD Password: thatnovelcorner.com