thaonguyenxanh.net
Thử Nghĩ Về 7 - Về 3 Xem Sao - Thảo Nguyên Xanh Blog
Nhìn tiêu đề có vẻ như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mà vô tình 7-3 lại vô tình là một tỷ lệ khá đặc biệt trong đời sống của chúng ta. Hãy đọc để xem tỷ lệ 7-3 có gì nhé