thaonguyenxanh.net
Bạn Đang Buồn? Hãy Đọc Bài Này - Thảo Nguyên Xanh Blog
Đời người ngắn ngủi, bạn có biết như thế nào là hạnh phúc? Người không cần thật đẹp, chỉ cần có tình yêu thương; người không cần phải thật giàu, chỉ cần cảm thấy ấm áp. Biết thỏa mãn, biết đạm bạc, đó chính là hạnh phúc!