thanhnientudo.com
THẬT ĐÁNG TÒ MÒ: CÓ THẬT HỌ MUỐN MUA HẾT, CHIẾM HẾT, GIÁM SÁT HẾT ?
(Nội dung này tôi lấy nguyên văn từ FB của chị Vũ Kim Hạnh Nguyên TBT báo Tuổi Trẻ thời kỳ đầu. Để chia sẻ nỗi âu lo với chị và cộng đồng khi chúng ta đang sống chung với…đạn) . Dưới đây là n…