thanhnientudo.com
Đề nghị Thủ tướng sớm công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2
Đây là thông tin được ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra tại Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp 2018 với chủ đề “Tìm giải pháp đột phá cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Na…