thanhnientudo.com
Chính trị Mỹ: Hạ viện và Thượng viện quyền lực thế nào?
Kết quả bầu cử Quốc hội Mỹ 2018 đã ngã ngũ. Đảng Dân chủ đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện sau 8 năm, trong khi Đảng Cộng hòa tiếp tục duy trì và gia tăng thêm đa số tại Thượng viện. Vậy Quốc hộ…