thanhnientudo.com
Sự sỉ nhục: Sinh viên sư phạm được phép bán dâm tối đa 4 lần
Theo dự thảo của Bộ GD-ĐT, sinh viên ngành đào tạo giáo viên nếu hoạt động m.ại d.âm đến lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học. Không có căn cứ nào để “đếm” đúng số lần vi phạm mại dâm của một sinh viên c…