thanhnientudo.com
“Cuộc xâm lăng thầm lặng” của Trung Quốc tại Úc và cảnh báo cho Canada
Canada đang có nguy cơ trở thành ‘chư hầu’ của Trung Quốc trừ khi chính quyền Canada chấm dứt sự ngây thơ, khờ dại những chiến dịch “xâm lăng thầm lặng” của Đảng cộng sản Trung Quốc vốn đang làm xó…