thanhnientudo.com
Nguy cơ hàng chục triệu tấn bùn thải của Trung Quốc sẽ đổ trên biển Việt Nam
100% nhà máy Nhiệt Điện chạy bằng than hiện nay tại Việt Nam được đưa từ Trung Quốc sang. Lệnh đóng cửa tất cả nhà máy Nhiệt Điện Trung Quốc bắt đầu từ đầu năm 2017 và hạng chót để đóng tất cả nhà …