thanhnientudo.com
Khoe khoang kiểu Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam khác gì nhau?
Gần đây có một bài viết tiếng Trung được cư dân mạng quan tâm liên quan đến quan niệm về sự giàu có, qua đó so sánh giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Mặc dù nói về người Trung Quốc, nhưng một bộ phận lớ…