thanhnientudo.com
Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Mỗi năm trả nợ Trung Quốc khoảng 650 tỷ đồng
Mỗi năm, Việt Nam phải trả nợ Trung Quốc ít nhất 650 tỷ đồng tiền vay làm đường sắt Cát Linh – Hà Đông… Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt …