thanhnientudo.com
8 kiểu người nhất định phải kết giao trong đời
Trong đối nhân xử thế, chọn bạn bè giao hữu, người xưa cho rằng gặp được người bạn tốt, độ lượng rộng rãi, thì phải dùng “thành thật, chính trực, không vòng quanh uốn lượn, ngờ vực vô căn cứ” mà đố…