thanhnientudo.com
Hiệp định Paris và Nhân quyền: Điều khó nói của ‘bên thắng cuộc’
Gần như người Việt Nam trưởng thành nào cũng từng nghe nói đến Hiệp định Paris năm 1973 về việc chấm dứt chiến tranh và lập lại hoà bình ở Việt Nam. Đó được coi là thắng lợi của phe miền Bắc, tạo đ…