thanhnientudo.com
7 điều khiến nền giáo dục Phần Lan đứng đầu thế giới.
Không có bài tập về nhà, không có các kỳ thi, không chấm điểm học sinh từ lớp 1 đến lớp 3… chỉ là một trong số rất nhiều điều “kì quặc” của nền giáo dục số 1 thế giới này. Theo cuộc nghiên cứu kéo …