thanhnientudo.com
DN Trung Quốc sẵn sàng lại quả tối thiểu 30% bằng ‘tiền tươi’
(VTC News) – TS Lê Đăng Doanh nói về con số lại quả khổng lồ bằng ‘tiền tươi’ của ‘bậc thầy đút lót’ Trung Quốc cho đối tác ở nhiều dự án thắng thầu. Vì sao các doanh nghiệp…