thanhnientudo.com
Đừng để VN trở thành kẻ thù của các giá trị tiến bộ
JONATHAN NACKSTRAND Ngoài Prineville ở bang Oregon, Facebook hiện có bốn trung tâm dữ liệu khổng lồ ở Hoa Kỳ, hai ở châu Âu và hai ở châu Á Trong lịch sử hơn 20 năm có internet (1997-2018) chưa b…