thanhnientudo.com
QUỐC HỘI HÃY BIỂU QUYẾT LUẬT AN NINH MẠNG BẰNG “TƯ DUY 4.0”
Tuy ảnh hưởng của Dự luật An Ninh Mạng lên sự phát triển của đất nước có thể còn sâu sắc hơn Dự luật Đặc khu, khả năng rất cao là nó vẫn được đưa ra bỏ phiếu trong ngày 12-6-2018. Nhưng, có lẽ vì n…