thanhnientudo.com
Phát huy nội lực, phát triển các loại hình dịch vụ dầu khí
Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam Thứ Tư, 30/03/2011, 01:37:00 Tàu dịch vụ của PTSC phục vụ việc khai thác dầu ngoài khơi Vũng Tàu. Với trách nhiệm và vai trò là đầu tàu kinh tế của đất nước, là c…