thanhnientudo.com
Tập đoàn Lã Vọng: Bóng ma Vũ ‘nhôm’ ở Thủ đô
Tháng 7 vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư để triển khai thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai t…