thanhnientudo.com
10 bí mật khiến giáo dục Nhật Bản trở thành hình mẫu lý tưởng cho cả thế giới
Ngay từ hồi mẫu giáo, những đứa trẻ ở Nhật Bản đã được giáo dục theo những phương pháp rất đặc biệt. (Ảnh: Flickr) Ngay từ hồi mẫu giáo, những đứa trẻ ở Nhật Bản đã được giáo dục theo những phương …