thanhnientudo.com
8 “siêu tỷ phú” thế giới quyên tặng hầu hết tài sản, không để lại cho con cháu
Trong số những người trở nên giàu có nhờ việc kinh doanh thành công, có nhiều người mong muốn “giúp đỡ xã hội, báo đáp xã hội”. Họ thành lập các quỹ từ thiện hoặc quyên tiền cho các đoàn thể yếu th…