thanhnientudo.com
Nghệ thuật dạy con ‘Made in Nhật Bản’: Đâu là cách trách phạt trẻ thông minh nhất?
Có 3 đứa trẻ trong giờ ra chơi ở trường, do sơ ý đã làm rách quần. Đối diện đứa con của mình với ống quần bị rách cùng khuôn mặt thấp thỏm sợ hãi, 3 người mẹ đã có 3 thái độ xử lý khác nhau. Ba đứa…