thanhnientudo.com
GS Trần Đình Sử thẳng thắn lên tiếng phản bác PSG Bùi Hiển: ‘Một đề xuất có tính hủy hoại Văn Hóa’
Trước đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền, GS-TS Trần Đình Sử cho rằng điều này mang tính hủy hoại văn hóa dân tộc. Những ngày qua, dư luận vẫn tiếp tục có nhiều tranh cãi quanh đề xuất…