thanhnientudo.com
Trung Quốc đâu chỉ tập trận ở sát biển Việt Nam, có một bí mật quân sự khủng khiếp hơn
Trang web www.eastpendulum.com, một trang chuyên về tình hình Châu Á và biển Đông, bản Pháp Ngữ, đã đăng tải một bài của nhà báo Henri Kenhmann có tụa đề “Bientôt un mois d’exercice amphibie devant…