thanhnientudo.com
Chuyên gia chỉ rõ lỗ hổng rút tiền cực dễ của chủ đầu tư BOT đường bộ
Diễn biến mới xung quanh việc người dân phản ứng mạnh mẽ việc thu phí trạm BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang gây xôn xao dư luận và giới chuyên gia. Nhiều ý kiến và quan điểm xung quanh vấn đề này …