thanhnientudo.com
9 hành động mà những người ‘có tuổi’ cần lưu ý tránh
Con người khi về già, các bộ phận trong cơ thể đều lão hóa, yếu đi. Một số điều sau đây luôn ẩn chứa những hiểm họa bất ngờ mà người cao tuổi cần phải lưu tâm đề phòng. (ảnh: Pixabay) 1. Không nên …