thanhnientudo.com
IRAQ, SYRIA VÀ VIỆT NAM – Vì sao Mỹ không thay đổi chế độ
[IRAQ, SYRIA VÀ VIỆT NAM – Vì sao Mỹ không thay đổi chế độ] Năm 2003 George W. Bush đưa quân vào Iraq để dẹp bỏ chế độ độc tài Saddam Hussein. Với kỳ vọng rằng sự hy sinh này sẽ thành lập một “hòn …