thanhnientudo.com
Tâm thanh nhàn thì cuộc sống ắt bình an thôi
Dù là người tín đạo hay không, trong tâm tưởng luôn tồn tại hai thế giới của thiện và ác. Người biết chế ngự cái ác, phát huy sức mạnh của cái thiện thì cuộc sống lúc nào cũng nhàn hạ, vui sướng. Đ…