thanhnientudo.com
Những dấu hiệu sụp đổ của các triều đại phong kiến Việt Nam
Hoa Anh Đào Nhìn vào xuyên suốt lịch sử nước ta, các triều đại phong kiến thay nhau cầm quyền, thịnh suy mỗi thời mỗi khác tuy nhiên một đặc điểm chung là không một bộ máy cầm quyền nào của chế độ …