thanhnientudo.com
Những bức ảnh cực hiếm về cuộc đời Bảo Đại, vị vua cuối cùng
Bảo Đại là vị Vua cuối cùng của triều Nguyễn, cũng là triều đại phong kiến cuối cùng của nước ta. Cai trị đất nước giữa thời kỳ “bản lề”, lại thấm nhuần văn hóa Pháp từ bé, những hình ả…