thanhnientudo.com
Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội: ‘Báo cáo thế nào là việc của tao’ ?
Khi chúng tôi gọi vào số máy di động của ông Thăng, người nhận là ông Thăng nói: “Cái việc của tao nói là việc của tao chứ không phải báo chí bình luận được những cái lời như thế, nhá”. Liên quan t…