thanhnientudo.com
Soái ca hay Chí Phèo – Tội nghiệp đàn ông Việt
Đàn ông Việt làm ơn đừng trở thành Soái Ca Cũng đừng trở thành ôp-pa hay bậc siêu anh hùng nào hết Đàn ông Việt nên bắt đầu nghĩ đến chuyện xây dựng cho chính bản thân mình, cho văn hóa…