thanhnientudo.com
CHUYỆN “CON RUỒI” VÀ CHUYỆN “RUỒI BU”!
Hồi đó nghe người ta nói câu thành ngữ “chuyện ruồi bu”… cũng chả hiểu cho lắm. Chỉ mường tượng là một ai đó, làm một chuyện gì đó rất là vô bổ, vặt vãnh, nhảm nhí. xà…