thanhnientudo.com
Nền kinh tế Mỹ: chiếc đũa thần giờ ở nơi đâu?
Sau Thế chiến thứ II, Mỹ trở thành nước thống trị toàn cầu về kinh tế. Sau cuộc thế chiến, thời gian đầu Mỹ, chỉ có Mỹ là có một nền kinh tế đáng kể khi mà họ không hoàn toàn trở thành…