thanhnientudo.com
LÀM CHỦ CẢM XÚC, CHẾ NGỰ SỰ TỨC GIẬN
Nếu không rèn luyện được kỹ năng làm chủ cảm xúc, con người dễ đối mặt nhiều hơn với những thất bại. Để giải thoát mình khỏi thói quen giận dữ điều trước tiên là cần hiểu rõ tác hại của nó. Khi nhậ…