thanhnguyenthochup.com
Nhiếp Ảnh Gia Nổi Tiếng Chụp Xấu
Báo chí thời trang là kênh PR tốt nhất cho các nhiếp ảnh gia, nhưng tôi không bằng mọi giá để lên mặt báo đâu, vì thà là một “thợ ảnh bình thường” còn hơn là “nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp xấu…