thanhdaocac.com
[Quyển 3 – Chương 45] Hoạn phi thiên hạ
Hoạn phi thiên hạ Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên Edit by Nguyễn Linh Truyện được đăng tải miễn phí tại: Quyển 3 – Nộ hải yêu lan [Quyển 3 – Chương 45]: “Cốc cốc cốc!” Vài tiếng gõ…