thanhdaocac.com
[Chương 57/69] Xin lỗi nhé, cút rồi!
Xin lỗi nhé, cút rồi! Tác giả: Duyệt Vi Chuyển ngữ và Beta: Sâu và Rùa Chương 57: Xả thân.