thanhdaocac.com
[Gift_Đoản văn] Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ_Minh Nguyệt Đang
Đoản văn này là quà sinh nhật muộn cho Mel kuli đáng yêu và quà sinh nhật cho cô Yên Chi To Mel đáng yêu: xin lỗi cô rất nhiều vì đã nợ quà lâu như thế này, lại còn quên mất tiêu nữa ấy. Mel đáng y…