thanh1986t.com
Hướng dẫn xóa tên tác giả khỏi bài viết trong WordPress
Xóa tên tác giả khỏi bài viết trong WordPress khi bạn không muốn hiển thị tên tác giả vì một số lý do nào đó. Vậy làm thế nào để thực hiện điều này?