thanh1986t.com
Hướng dẫn tạo Reusable Block trong Gutenberg - Ngọc Thanh's Blog
Reusable Block cho phép bạn lưu lại một khối để tái sử dụng. Vậy làm thế nào để tạo Reusable Bock và thêm nó vào bài viết/trang cũng như xuất nhập nó?