thanh1986t.com
Cách sửa lỗi 429 Too Many Requests trong WordPress
Lỗi 429 Too Many Requests là do người dùng, các bot hoặc một script thực hiện nhiều truy vấn đến máy chủ. Vậy đâu là nguyên nhân gây lỗi và cách khắc phục?